Lieve Dams

Kijkend naar de golven

Posted by in Algemeen

Tijdens een energetische lichaamstherapie ben ik op korte afstand van de persoon die ik behandel. Daarom heb ik van bij aanvang van de corona pandemie de berichtgeving op de voet gevolgd en de maatregelen volledig gerespecteerd. Er was veel angst en onzekerheid en we zaten allemaal in hetzelfde bootje.

Op een bepaald moment kreeg ik wel het gevoel dat er iets niet klopte. Dat was toen het aan huisartsen verboden werd om zieke patiënten te behandelen, toen goedgekeurde medicamenten uit de apotheken werden verbannen. Ik kon niet geloven dat massale vaccinatie met gebruik van gentechnologie als wapen werd ingezet tegen de verspreiding en het gevaar van een ongekend virus. Van daaruit ging ik op zoek naar verklaringen. Ik kwam mensen tegen die dezelfde vragen stelden en anderen die het weinig solidair en zelfs arrogant vonden om beter te willen weten. Ik botste op complottheorieën en polarisatie. Dat wou ik vermijden; alleen meer weten en verder kijken. En ondertussen mocht ik in mijn praktijk de doeltreffendheid van natuurlijke immuniteit ervaren en wilde ik voor mezelf blijven vertrouwen op mijn gezonde levensstijl en op preventieve maatregelen.

Bron onbekend

Onze goede vriend JOHAN HOEBEKE, gepensioneerd wetenschappelijk vorser op het domein van farmacologie en immunologie, baseerde zich op wetenschappelijk onderzoek en wisselde daarover graag uit. Hij volgde gedurende 2,5 jaar online alle relevante cijfergegevens van Sciensano, maar ook internationale wetenschappelijke bronnen en artikels.

Begin september gaf Johan ons zijn reflecties op wat nu met zekerheid geweten is over de coronavirussen en de vaccinaties in de zeven opeenvolgende golven. Hij stemde ermee in om ze in deze blog op te nemen. Ik ken hem als een betrouwbare gids en geef hem graag het woord. Ik hoop vooral dat onderstaand artikel je ondersteunt om je eigen koers te varen – welke ook – en dat het je geruststelt dat je niet alleen staat…

tussen virussen en vaccinaties

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het coronavirus was bij aanvang zeer besmettelijk. Het heeft op korte tijd een groot deel van de bevolking wereldwijd geïnfecteerd. Er was dus een goede reden om te spreken van een pandemie (vanaf 10%) én om in te zetten op maatregelen die de verspreiding konden tegengaan.

Volgens het Johns Hopkins-register komt het aantal besmettingen ondertussen overeen met 7,7% van de wereldbevolking. De recentste cijfers vind je hier. Het blijft wel een onderschatting omdat in vele landen niet wordt getest.

Bij aanvang zijn relatief veel mensen aan COVID-19 gestorven, maar eigenlijk kunnen we niet spreken van een dodelijke pandemie. Het sterftecijfer bedraagt nu 1,1% van de geïnfecteerden wereldwijd, in België ligt het percentage lager.

Volgende cijfers zijn ontleend aan de gegevens van Sciensano. Ze geven de Belgische daggemiddelden over 7 dagen bij de 7 opeenvolgende golven.

DatumGevallenOverlijdensHospitalisatiesIC-opnPct Gevacin
16/04/2014043335 4771 2180
11/11/2017 8022047 2101 4130
10/04/215 446433 1079215,8
30/11/2118 203503 65979675,6
28/01/2251 241574 15642376,8
26/03/2210 646253 08617979
20/07/228 746164 14612079,2

Ter verduidelijking

 • De hoge sterftecijfers van de eerste twee golven waren te wijten aan het gebrek aan medische zorgen. Aan de getroffen patiënten werd voorgeschreven dat ze in quarantaine moesten blijven met Perdolan of spierontspanners tot ze – vaak te laat – in het ziekenhuis werden opgenomen. Dit legt uit waarom het grootste deel van de sterfgevallen te vinden waren in de instellingen voor ouderen en gehandicapten. Door de quarantaine die hun werd opgelegd konden zij niet naar het hospitaal voor de zorgen die zij nodig hadden.
 • Vanaf de derde golf, toen de zieken wel snel de vereiste zorgen kregen, begon het aantal sterfgevallen drastisch te dalen. Dit aantal bleef constant ondanks de hoge vaccinatiegraad vanaf de vierde golf.
 • De afname van de sterftecijfers tijdens de zesde en zevende golf was vooral te wijten aan de opkomst van minder ziekmakende varianten van het coronavirus.

Ter vergelijking

 • Het dagelijks sterftecijfer in België bedraagt (ongeacht de oorzaak) gemiddeld ongeveer 330.
 • Sciensano noteerde tussen 2012 en 2019 voor griepsymptomen een gemiddelde sterftegraad van 5 à 6% van de gehospitaliseerden (meer info). Tijdens de eerste en de tweede golf waren er voor COVID-19 resp. 6% en 2.8% sterfgevallen bij de gehospitaliseerden. Vanaf de derde golf daalde dit sterftecijfer tot 1.3%. Dit is minder dan voor de griep.
 • Het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging wordt wereldwijd geschat op 9 miljoen per jaar. Dat is 3 à 4 maal hoger dan de schatting van het aantal doden door COVID-19 (6,44 miljoen in 2,5 jaar).

Zijn de mRNA-vaccins doeltreffend?

Bekijken we opnieuw de cijfers in de tabel. Aanvankelijk werden weinig COVID-19 gevallen geregistreerd. Dat kwam voornamelijk door het beperkt aantal laboratoria met PCR-faciliteiten. Later kwamen er meer spelers op de markt en ging men steeds meer testen. Vanaf de vijfde golf werden ook mensen zonder ziektesymptomen getest en waren er ook vals-positieve testresultaten.

Deskundigen voorspelden dat we met 70% gevaccineerden groepsimmuniteit zouden bekomen. Dat zou kunnen als de mRNA-vaccins de overdracht van het virus zouden voorkomen. Maar dat doen ze niet!

Er werd beweerd dat mRNA-vaccins doeltreffend waren tegen de ernstige vormen van de ziekte. Dan hadden we vanaf de vierde golf, toen meer dan 75% van de bevolking was gevaccineerd, een scherpe daling moeten zien van sterftecijfers, ziekenhuisopnames en overplaatsingen naar intensive care-afdelingen. Die daling kwam er niet. De gebruikte vaccins waren gericht tegen de Wuhan stam, die al een tijd niet meer aanwezig was, en hadden dus geen meerwaarde.

De volgende vaccinatiecampagne zal worden uitgevoerd met een nieuw vaccin dat gebruik maakt van een combinatie van twee mRNA’s. Deze coderen voor het Spike-eiwit van de oorspronkelijke stam (die niet meer bestaat) en van de Omicron-stam (die slechts milde symptomen veroorzaakt). Voor de vorige vaccins waren nog – zij het onvolledige – testgegevens voorhanden maar nu zijn er enkel de testgegevens van Pfizer en Moderna die voorlopig niet gecheckt werden. Woordvoerders zeggen dat ze erin geloven.

Zoals andere onafhankelijke wetenschappers stel ik me de vraag of de vaccinatiestrategie die gebaseerd is op het Spike-eiwit niet grondig moet herzien worden omdat de Omicron varianten snel muteren en in toenemende mate overdraagbaar zijn. Er zijn aanwijzingen dat de Omikron variant een niet immunogeen deel (S2) van het Spike eiwit gebruikt om toegang te krijgen tot de cel. Vaccineren met dit eiwit zal dus weinig efficiënt zijn.

Nu de risico’s van COVID-19 op overlijden of ernstige ziekte afnemen, is een ernstige schade-batenanalyse van de mRNA-vaccins noodzakelijk.

Zijn de mRNA-vaccins veilig?

In de VS en Europa waar mRNA- of DNA-vaccins op grote schaal zijn gebruikt, werden de vaccinaties niet medisch opgevolgd. Het werd aan de gevaccineerden zelf overgelaten om te bepalen of er bijwerkingen waren. Aangezien overal werd gerapporteerd dat de vaccins veilig waren, legden vele gevaccineerden geen verband met hun ziektesymptomen. Wie zijn arts raadpleegde, kreeg vaak te horen dat ze niet door deze vaccins konden worden veroorzaakt. Pfizer maakte wel een groot aantal bijwerkingen bekend, maar beweerde dat deze uiterst zeldzaam en tijdelijk waren.

De Israëlische regering die met Pfizer een overeenkomst aanging om als ‘laboratorium’ te fungeren, heeft pas een jaar na vaccinatie van de volledige bevolking een doeltreffend meldingssysteem ter beschikking gesteld dat wetenschappelijk kon geanalyseerd worden. Na analyse van de meldingen van 6 maanden heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie een rapport overhandigd aan de politiek verantwoordelijken. Deze hebben na twee maanden een officiële bericht gepubliceerd dat absoluut niet meer overeenstemde met commissierapport. De informatie die daarna vanuit de onderzoekscommissie gelekt is, is alarmerend

 • De nevenwerkingen (o.a. ernstige neurologische pijnen, menstruatiestoornissen) zijn ernstiger en langduriger dan gezegd werd. Ze kunnen maanden duren in plaats van dagen en bij een deel van de gevaccineerden is er geen verbetering.
 • De herhaling van nevenwerkingen bij achtereenvolgende vaccinaties toont aan dat er geen twijfel mogelijk is over het verband met de vaccinatie.
 • Nevenwerkingen worden ernstiger bij herhaling van de vaccinatie.
 • Nevenwerkingen komen veel vaker voor dan de officiële berichtgeving doet vermoeden. De gepubliceerde percentages werden op verschillende manieren gemanipuleerd.

Ben je tegen de vaccinatie?

Ik heb meegewerkt in projecten voor het ontwikkelen van vaccins tegen HIV, malaria en het ontwikkelen van vaccins langs nasale (neus) en dermale weg (huid). Ik ben dus niet tegen vaccinatie, maar het is beter om de COVID-19 vaccins voor te behouden aan specifieke, kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals dit gebeurt bij het griepvirus.

Op basis van de officiële cijfers concluderen  ex-collega’s die ongebonden zijn zoals ikzelf dat een algemene vaccinatie met het mRNA-vaccin volkomen nutteloos was en is. En dat het onverantwoord is om mensen zonder grote gezondheidsrisico’s te overtuigen van een vaccinatie die hen niet beschermt en mogelijk schadelijk voor hen is. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Wetenschappelijk gezien is het voor vele mensen meer zinvol om te vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit. En wie met de Omicron variant besmet is geweest, is beschermd tegen de andere varianten.

Johan Hoebeke volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen verder op. Als je daarvan op de hoogte wil blijven, kan je je bij hem aanmelden. Als je andere vragen of bedenkingen hebt bij dit artikel kan je hierover rechtstreeks contact opnemen met Johan (J.Hoebeke@skynet.be) of met mij (lieve.dams@gmail.com).

0

Je natuurlijke immuniteit versterken

Posted by in Algemeen

 “Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt.” zei Louis Pasteur. Deze Franse bioloog was de grondlegger van verschillende vaccins. En hij hamerde op het belang van een sterke immuniteit. 
Ongeacht of we gevaccineerd zijn of niet, het is absoluut nuttig om onze natuurlijke immuniteit zo goed mogelijk te versterken. Daarom wil ik enkele tips met jullie delen (met dank aan onze apotheker) 

ilustraciones, imágenes clip art, dibujos animados e iconos de stock de hombre sano - healthy immune system

Dit is de basis voor de optimale werking van je immuunsysteem 

 1. voor een evenwichtige en gevarieerde voeding zorgen
  • ruime hoeveelheid granen, noten, groenten (kolen, bladgroenten, aardappelen,..en enkele stukken fruit per dag voor de optimale werking van het immuunsysteem
  • vette vis (makreel, sardines en zalm) 1 à 2 keer per week
  • fastfood en alcoholgebruik beperken
  • voldoende hydrateren (Je urine moet helder van kleur zijn. Als het de kleur heeft van appelsap of donkerder, dan moet je meer drinken)
  • eet minder vaak (
 2. tekorten aan vitaminen en mineralen in de winterperiode (blijkt als je ziek bent) opvangen met aangepast en verstandig gebruik van supplementen, die de weerstand tegen het coronavirus extra versterken (Voor de immunologische waarde van onderstaande supplementen is er een wetenschappelijke basis in verschillende onderzoeken).
  1. zeker vitamine D (=essentieel tijdens de winter!), bij voorkeur in een olie-achtige matrix 
  2. zink 
  3. selenium (ook in pecannoten of Braziliaanse noten)
  4. vitamine C (tijdelijk een verhoogde dosis)
   Deze vitamines en mineralen worden inmiddels wereldwijd gebruikt voor de preventie van Covid-19 en voor de behandeling van andere virusinfecties. Je vindt ze in natuurlijke en synthetische varianten. Wil je weten of een supplement de natuurlijke of synthetische variant betreft? Lees dan altijd goed het etiket. Supplementen waarbij de inhoud individueel wordt opgesomd met gebruik van chemische namen, zijn haast altijd synthetisch.
 3. voor fysieke fitheid zorgen
  • een half uur per dag van de buitenlucht genieten (voor extra aanmaak van vitamine D via het zonlicht)
  • minder stilzitten en meer bewegen (inspanningen die je in het zweet zetten, activiteiten die je spieren en je botten versterken)in verhouding tot je leeftijd en je werksituatie (wandel meetings)
  • ondergewicht en overgewicht beperken
 4. voor voldoende slaap (7 à 8 u) zorgen 
  • door een goede slaaphygiëne: licht van schermen vermijden voor het slapen gaan, eten (na 20u) vermijden
  • door slaapklachten ernstig te nemen: valeriaan, passiflora, melatonine zijn mogelijke oplossingen
 5. aan een positieve mindset en stressvermindering werken door het inbouwen van rust, leuke momenten, meditatie,…

Verder kan je denken aan 

 1. voldoende omega-3 vetzuren via voeding (vis, lijnzaad of walnoten) of supplement
 2. ondersteuning van een gezonde darmflora via een variëteit aan groenten, eventueel via een probiotica-kuur
 3. beta-glucanen, eventueel via supplement (ook in haver, gerst en andere bv de oesterzwam)
 4. ondersteuning van je natuurlijke zelfhelende vermogens via een(zelf)massage of energetische lichaamsbehandeling

Bij het afsluiten van deze mail moet ik toch weer denken aan de gesprekken met mijn moeder. Na het geven van haar advies of mening zei ze altijd: “En doe/beslis nu maar wat je zelf denkt dat goed (voor je) is.”
Ik kijk ernaar uit te horen hoe het met je gaat of waar je staat 🙂

0

Brandstof om te groeien

Posted by in Algemeen

Ik doe maar gewoon, echt gewoon, zodat ik stilaan bij de kern kan komen. Daar gaat het om denk ik: me verbinden met mijn kern, met de kern van al mijn cellen en de universele, liefdevolle energie die daar aanwezig is. Als ik me daarmee verbind, kan ik van alle mensen houden. Maar zover ben ik nog niet helemaal.

Unsplash.com – Nick Dominguez

De eerste ontmoeting

Het doet me denken aan de eerste ontmoeting met M die al enkele jaren is overleden. De ergotherapeut van de instelling waar ze woonde, had me bij haar gebracht. Ze hoopte dat M deugd zou hebben van een ontspannende massage voor haar verkrampte ledematen.

Die positieve verwachting voelde ik niet bij M. Met een wantrouwige en bijna vijandige blik keek ze me aan. En ik zag in haar gezicht en in haar houding vooral lelijkheid: donkere ogen, een slecht onderhouden gebit en ingevallen wangen, een onnatuurlijke lighouding. Ik stond aan het voeteinde van het bed en ik voelde een afkeer bij de gedachte dat ik haar zou aanraken en meer nog dat ik haar zou masseren.

Een ontdekking

En toen gebeurde er toch iets in mij, in dat moment en op die plek, dat ik nooit had verwacht. Zolang ik leef, kan ik dit nooit vergeten. Er toonde zich achter de zichtbare fysiek van M een energetische kern die zuiver en mooi was. Ik zag een lotusbloem: wit en stralend. Ik was erdoor verrast, want het was niet zomaar een gedachte. Het was een waarneming: even reëel als het visueel beeld dat ik zag met mijn ogen.

En op dat moment opende mijn hart zich voor M. We spraken af dat ik de volgende vrijdag zou terugkomen. Die afspraak was het begin van een hobbelig ontdekkingspad en een diepgaand leerproces.

Vertrouwen

Door ademhalings- en articulatieproblemen kon M niet duidelijk spreken. Gelukkig was er de massage! En met de jaren verstond ik haar steeds beter. Het vertrouwen groeide van beide kanten. Na enkele jaren ontstond een een ontroerende vriendschap waarin we allebei tot ons recht konden komen.

Ik heb de mentale kracht en fysieke weerstand van M ervaren, zowel op mooie als op moeilijke momenten. Als ze zich na een massage kon ontspannen, kon ik daarom nog meer genieten van haar zachte glimlach.

Als ik, zo nu en dan, te moe was om mijn tweewekelijkse afspraak ‘als vrijwilliger’ na te komen, dan wist ik dat M me die vrijheid gunde. Ze kon vragen en ontvangen zonder te eisen. En ze kon ook geven, zonder zich op te dringen. Ze was in vele opzichten mijn leermeester. Wat ik van haar leerde? Iets heel gewoon, dat onvolmaaktheid de brandstof is om te groeien in je passie en in je liefde voor anderen.

1