Kijkend naar de golven

Posted by in Algemeen

Tijdens een energetische lichaamstherapie ben ik op korte afstand van de persoon die ik behandel. Daarom heb ik van bij aanvang van de corona pandemie de berichtgeving op de voet gevolgd en de maatregelen volledig gerespecteerd. Er was veel angst en onzekerheid en we zaten allemaal in hetzelfde bootje.

Op een bepaald moment kreeg ik wel het gevoel dat er iets niet klopte. Dat was toen het aan huisartsen verboden werd om zieke patiënten te behandelen, toen goedgekeurde medicamenten uit de apotheken werden verbannen. Ik kon niet geloven dat massale vaccinatie met gebruik van gentechnologie als wapen werd ingezet tegen de verspreiding en het gevaar van een ongekend virus. Van daaruit ging ik op zoek naar verklaringen. Ik kwam mensen tegen die dezelfde vragen stelden en anderen die het weinig solidair en zelfs arrogant vonden om beter te willen weten. Ik botste op complottheorieën en polarisatie. Dat wou ik vermijden; alleen meer weten en verder kijken. En ondertussen mocht ik in mijn praktijk de doeltreffendheid van natuurlijke immuniteit ervaren en wilde ik voor mezelf blijven vertrouwen op mijn gezonde levensstijl en op preventieve maatregelen.

Bron onbekend

Onze goede vriend JOHAN HOEBEKE, gepensioneerd wetenschappelijk vorser op het domein van farmacologie en immunologie, baseerde zich op wetenschappelijk onderzoek en wisselde daarover graag uit. Hij volgde gedurende 2,5 jaar online alle relevante cijfergegevens van Sciensano, maar ook internationale wetenschappelijke bronnen en artikels.

Begin september gaf Johan ons zijn reflecties op wat nu met zekerheid geweten is over de coronavirussen en de vaccinaties in de zeven opeenvolgende golven. Hij stemde ermee in om ze in deze blog op te nemen. Ik ken hem als een betrouwbare gids en geef hem graag het woord. Ik hoop vooral dat onderstaand artikel je ondersteunt om je eigen koers te varen – welke ook – en dat het je geruststelt dat je niet alleen staat…

tussen virussen en vaccinaties

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het coronavirus was bij aanvang zeer besmettelijk. Het heeft op korte tijd een groot deel van de bevolking wereldwijd geïnfecteerd. Er was dus een goede reden om te spreken van een pandemie (vanaf 10%) én om in te zetten op maatregelen die de verspreiding konden tegengaan.

Volgens het Johns Hopkins-register komt het aantal besmettingen ondertussen overeen met 7,7% van de wereldbevolking. De recentste cijfers vind je hier. Het blijft wel een onderschatting omdat in vele landen niet wordt getest.

Bij aanvang zijn relatief veel mensen aan COVID-19 gestorven, maar eigenlijk kunnen we niet spreken van een dodelijke pandemie. Het sterftecijfer bedraagt nu 1,1% van de geïnfecteerden wereldwijd, in België ligt het percentage lager.

Volgende cijfers zijn ontleend aan de gegevens van Sciensano. Ze geven de Belgische daggemiddelden over 7 dagen bij de 7 opeenvolgende golven.

DatumGevallenOverlijdensHospitalisatiesIC-opnPct Gevacin
16/04/2014043335 4771 2180
11/11/2017 8022047 2101 4130
10/04/215 446433 1079215,8
30/11/2118 203503 65979675,6
28/01/2251 241574 15642376,8
26/03/2210 646253 08617979
20/07/228 746164 14612079,2

Ter verduidelijking

  • De hoge sterftecijfers van de eerste twee golven waren te wijten aan het gebrek aan medische zorgen. Aan de getroffen patiënten werd voorgeschreven dat ze in quarantaine moesten blijven met Perdolan of spierontspanners tot ze – vaak te laat – in het ziekenhuis werden opgenomen. Dit legt uit waarom het grootste deel van de sterfgevallen te vinden waren in de instellingen voor ouderen en gehandicapten. Door de quarantaine die hun werd opgelegd konden zij niet naar het hospitaal voor de zorgen die zij nodig hadden.
  • Vanaf de derde golf, toen de zieken wel snel de vereiste zorgen kregen, begon het aantal sterfgevallen drastisch te dalen. Dit aantal bleef constant ondanks de hoge vaccinatiegraad vanaf de vierde golf.
  • De afname van de sterftecijfers tijdens de zesde en zevende golf was vooral te wijten aan de opkomst van minder ziekmakende varianten van het coronavirus.

Ter vergelijking

  • Het dagelijks sterftecijfer in België bedraagt (ongeacht de oorzaak) gemiddeld ongeveer 330.
  • Sciensano noteerde tussen 2012 en 2019 voor griepsymptomen een gemiddelde sterftegraad van 5 à 6% van de gehospitaliseerden (meer info). Tijdens de eerste en de tweede golf waren er voor COVID-19 resp. 6% en 2.8% sterfgevallen bij de gehospitaliseerden. Vanaf de derde golf daalde dit sterftecijfer tot 1.3%. Dit is minder dan voor de griep.
  • Het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging wordt wereldwijd geschat op 9 miljoen per jaar. Dat is 3 à 4 maal hoger dan de schatting van het aantal doden door COVID-19 (6,44 miljoen in 2,5 jaar).

Zijn de mRNA-vaccins doeltreffend?

Bekijken we opnieuw de cijfers in de tabel. Aanvankelijk werden weinig COVID-19 gevallen geregistreerd. Dat kwam voornamelijk door het beperkt aantal laboratoria met PCR-faciliteiten. Later kwamen er meer spelers op de markt en ging men steeds meer testen. Vanaf de vijfde golf werden ook mensen zonder ziektesymptomen getest en waren er ook vals-positieve testresultaten.

Deskundigen voorspelden dat we met 70% gevaccineerden groepsimmuniteit zouden bekomen. Dat zou kunnen als de mRNA-vaccins de overdracht van het virus zouden voorkomen. Maar dat doen ze niet!

Er werd beweerd dat mRNA-vaccins doeltreffend waren tegen de ernstige vormen van de ziekte. Dan hadden we vanaf de vierde golf, toen meer dan 75% van de bevolking was gevaccineerd, een scherpe daling moeten zien van sterftecijfers, ziekenhuisopnames en overplaatsingen naar intensive care-afdelingen. Die daling kwam er niet. De gebruikte vaccins waren gericht tegen de Wuhan stam, die al een tijd niet meer aanwezig was, en hadden dus geen meerwaarde.

De volgende vaccinatiecampagne zal worden uitgevoerd met een nieuw vaccin dat gebruik maakt van een combinatie van twee mRNA’s. Deze coderen voor het Spike-eiwit van de oorspronkelijke stam (die niet meer bestaat) en van de Omicron-stam (die slechts milde symptomen veroorzaakt). Voor de vorige vaccins waren nog – zij het onvolledige – testgegevens voorhanden maar nu zijn er enkel de testgegevens van Pfizer en Moderna die voorlopig niet gecheckt werden. Woordvoerders zeggen dat ze erin geloven.

Zoals andere onafhankelijke wetenschappers stel ik me de vraag of de vaccinatiestrategie die gebaseerd is op het Spike-eiwit niet grondig moet herzien worden omdat de Omicron varianten snel muteren en in toenemende mate overdraagbaar zijn. Er zijn aanwijzingen dat de Omikron variant een niet immunogeen deel (S2) van het Spike eiwit gebruikt om toegang te krijgen tot de cel. Vaccineren met dit eiwit zal dus weinig efficiënt zijn.

Nu de risico’s van COVID-19 op overlijden of ernstige ziekte afnemen, is een ernstige schade-batenanalyse van de mRNA-vaccins noodzakelijk.

Zijn de mRNA-vaccins veilig?

In de VS en Europa waar mRNA- of DNA-vaccins op grote schaal zijn gebruikt, werden de vaccinaties niet medisch opgevolgd. Het werd aan de gevaccineerden zelf overgelaten om te bepalen of er bijwerkingen waren. Aangezien overal werd gerapporteerd dat de vaccins veilig waren, legden vele gevaccineerden geen verband met hun ziektesymptomen. Wie zijn arts raadpleegde, kreeg vaak te horen dat ze niet door deze vaccins konden worden veroorzaakt. Pfizer maakte wel een groot aantal bijwerkingen bekend, maar beweerde dat deze uiterst zeldzaam en tijdelijk waren.

De Israëlische regering die met Pfizer een overeenkomst aanging om als ‘laboratorium’ te fungeren, heeft pas een jaar na vaccinatie van de volledige bevolking een doeltreffend meldingssysteem ter beschikking gesteld dat wetenschappelijk kon geanalyseerd worden. Na analyse van de meldingen van 6 maanden heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie een rapport overhandigd aan de politiek verantwoordelijken. Deze hebben na twee maanden een officiële bericht gepubliceerd dat absoluut niet meer overeenstemde met commissierapport. De informatie die daarna vanuit de onderzoekscommissie gelekt is, is alarmerend

  • De nevenwerkingen (o.a. ernstige neurologische pijnen, menstruatiestoornissen) zijn ernstiger en langduriger dan gezegd werd. Ze kunnen maanden duren in plaats van dagen en bij een deel van de gevaccineerden is er geen verbetering.
  • De herhaling van nevenwerkingen bij achtereenvolgende vaccinaties toont aan dat er geen twijfel mogelijk is over het verband met de vaccinatie.
  • Nevenwerkingen worden ernstiger bij herhaling van de vaccinatie.
  • Nevenwerkingen komen veel vaker voor dan de officiële berichtgeving doet vermoeden. De gepubliceerde percentages werden op verschillende manieren gemanipuleerd.

Ben je tegen de vaccinatie?

Ik heb meegewerkt in projecten voor het ontwikkelen van vaccins tegen HIV, malaria en het ontwikkelen van vaccins langs nasale (neus) en dermale weg (huid). Ik ben dus niet tegen vaccinatie, maar het is beter om de COVID-19 vaccins voor te behouden aan specifieke, kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals dit gebeurt bij het griepvirus.

Op basis van de officiële cijfers concluderen  ex-collega’s die ongebonden zijn zoals ikzelf dat een algemene vaccinatie met het mRNA-vaccin volkomen nutteloos was en is. En dat het onverantwoord is om mensen zonder grote gezondheidsrisico’s te overtuigen van een vaccinatie die hen niet beschermt en mogelijk schadelijk voor hen is. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Wetenschappelijk gezien is het voor vele mensen meer zinvol om te vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit. En wie met de Omicron variant besmet is geweest, is beschermd tegen de andere varianten.

Johan Hoebeke volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen verder op. Als je daarvan op de hoogte wil blijven, kan je je bij hem aanmelden. Als je andere vragen of bedenkingen hebt bij dit artikel kan je hierover rechtstreeks contact opnemen met Johan (J.Hoebeke@skynet.be) of met mij (lieve.dams@gmail.com).